Shin-etsu Chemical | DENI

Last Quarter:

15.9B JPY

Mwaka Jana:

14.6B JPY