Yandex N V | Gharama Za Mauzo

Last Quarter:

4.5B USD

Mwaka Jana:

14.3B USD